रणनीतिक मार्ग निर्देश

This post is also available in: English

रणनीतिक मार्ग निर्देश


परिकल्पना : नेपालमा सञ्जालिकृत र दीगो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु सदस्य संस्थाहरुलाई गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गरी समुदायका व्यक्तिहरुको जीवनस्तर सुधार गर्न सक्ने बनाई दीगो सञ्जालिकृत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु निर्माण गर्ने ।

 क) सदस्यहरुको दीगोपना

 • बहस पैरवी
 • तालिम तथा शिक्षा
 • अनुगमन तथा सुपरिवक्षेण
 • गुणस्तर सुनिश्चितता
 • स्थिरीकरण कोष
 • प्रविधिको विकास र नवप्रवर्तन
 • सञ्जाल व्यवस्थापन
 • व्यवसाय तथा सेवामा विकेन्द्रीकरण
 • साकोस समाधानहरुको विकास

ख) नेफ्स्कूनको बृद्धि 

 • सदस्यता विस्तार
 • व्यवशाय तथा सेवा विस्तार
 • साझेदारी तथा आवद्धता
 • सहकार्य मानव संशाधन व्यवस्थापन
 • प्रणाली कम्प्युटरीकरण
 • सेवाहरुको स्तरबृद्धि
 • भौतिक तथा सम्पत्ति निर्माण

ग) वित्तीय समावेशीकरणमा सवलिकरण

 • बचत तथा ऋण सहकारी प्रवर्धन
 • वित्तीय एवम् व्यशाय साक्षरता
 • विद्युतीय वित्त
 • महिला सहभागिता एमव् नेतृत्व विकास

घ) दीगो विकासका लागि लगानी अभिवृद्धि

 • आर्थिक विकासमा युवा
 • लघुवित्त, कृषि वित्त प्र
 • स्वच्छउर्जा प्रवर्धन तथा लगानी
 • व्यवसाय विकास सेवा प्रवद्र्धन
 • चुनौतीपूर्ण आयोजनामा लगानी