यस संघमा आवद्ध सबै बचत तथा ऋण सहकारी संघ/संस्थाहरुमा व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी

यस संघमा आवद्ध सबै बचत तथा ऋण सहकारी संघ/संस्थाहरुमा व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड(नेफ्स्कून) ले व्याजदर तथा तरलताको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समयानुकुल व्याजदर परिवर्तन गर्ने संघको नीति अनुरुप यस संघको मिति २०७३/०९/१० को पदाधिकारीहरुको बैठकको निर्णयानुसार मिति २०७३/०९/१५ देखि लागु हुने गरि देहायबमोजिमको व्याजदर परिमार्जन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड(नेफ्स्कून) ले व्याजदर तथा तरलताको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समयानुकुल व्याजदर परिवर्तन गर्ने संघको नीति अनुरुप यस संघको मिति २०७३/०९/१० को पदाधिकारीहरुको बैठकको निर्णयानुसार मिति २०७३/०९/१५ देखि लागु हुने गरि देहायबमोजिमको व्याजदर परिमार्जन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *